Контакти

Офис:

Денис Юсюмбели – Управител

Пламен Кънев – Главен инженер

Румяна Михова – Главен счетоводител

Петко Христов – Технологичен и офертен отдел

Свържете се с нас

15 + 14 =

База