Проекти

На обектите, където сме работили, натрупахме богат опит при извършване на мащабни монтажни дейности. Притежаваме уменията и ресурсите за извъшване на повдигателни операции на обемни тела и конструкции с голяма маса.
При извършването на повдигателно-монтажни операции сме използвали уникални повдигателни и транспортни машини.
Доставяйки комплексни решения от ремонтно – монтажни услуги, възстановяването на съоръжения, машини, ремонт и изработване на нови изделия, натрупахме сериозно портфолио от стратегически за фирмата ни обекти.

2016 година

 

ИНВЕСТИТОР: АГРОПОЛИХИМ АД

ОБЕКТ: ”ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПАРА на производствената площадка на  АГРОПОЛИХИМ АД, УПИ 35,120,121,122,123,124,125,126” гр.Девня

ДЕЙНОСТ: ИЗРАБОТКА, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ ЗА ПАРО-КОТЕЛНА ЦЕНТРАЛА

 

ИНВЕСТИТОР: АУРУБИС БЪЛГАРИЯ

ОБЕКТ: Капитален ремонт ”Прахотранспорт  на  Конверторно аноден участък и Топилна пещ ” гр.Пирдоп

ДЕЙНОСТ: РЕМОНТ РЕДЛЕРИ

 

ИНВЕСТИТОР: CA.S.T.IM. 2000 s.r.l.I – Италия

ОБЕКТ: ПАРО – ЦЕНТРАЛА

ДЕЙНОСТ: ИЗРАБОТКА НА СУПОТРИ И  ОБТЕГАЧИ ЗА ПАРОПРОВОДИ

 

ИНВЕСТИТОР: АГРОПОЛИХИМ АД

ОБЕКТ: ”ПОДМЯНА НА ТЕЛФЕРНА ИНСТАЛАЦИЯ В ЦЕХ ФОСФОРНА КИСЕЛИНА НА АГРОПОЛИХИМ АД” гр.Девня

ДЕЙНОСТ: ИЗРАБОТКА, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНА  КОНСТРУКЦИЯ ЗА ПОДМЯНА НА ТЕЛФЕРНА ИНСТАЛАЦИЯ

 

ИНВЕСТИТОР: ТРАЙДЪНТ ФРЕЙТ ООД

ОБЕКТ: СКЛАД ЗА ПАКЕТИРАНЕ ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА  IV етап- СИЛОЗНО СТОПАНСТВО гр, Девня

ДЕЙНОСТ: ИЗРАБОТКА, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ

2015 година

 

ИНВЕСТИТОР: БИОКОМПОСТ БГ ООД

ОБЕКТ: ”ИНСТАЛАЦИЯ ЗА КОМПОСТИРАНЕ НА ЖИВОТИНСКИ ОТПАДЪЦИ” с.Караманово ППК СТАРТ 93

ДЕЙНОСТ: ИЗРАБОТКА, ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ОБОРУДВАНЕ  НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА КОМПОСТИРАНЕ НА ЖИВОТИНСКИ ОТПАДЪЦИ

ИНВЕСТИТОР: МЕДИКОМ ООД

ОБЕКТ: ”АВТОЦЕНТЪР, РАБОТНО ХАЛЕ, СКЛАДОВА БАЗА И МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ„ гр.Русе

ДЕЙНОСТ: ИЗРАБОТКА, ДОСТАВКА, МОНТАЖ НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ