Сертификати

„Булмак 2005” ООД е член на Българската Търговско–промишлена палата, на Камарата на строителите в България и притежава най–високата категоризация за строежи I-ва група, както и всички необходими сертификати, доказващи качеството на изработената продукция:

  • Системата за управление на качеството, БДС EN ISO 9001 : 2008
  • Система за управление на околната среда, БДС EN ISO 14001 : 2005
  • Системи за управление на здравето и безопасността при работа, BS OHSAS 18001 : 2007
  • Сертификат за качество при заваряване чрез стопяване на метални материали – DIN EN ISO 3834 – 2
  • Сертификат за качество при производство на заварени строителни метални конструкции DIN 18800-7 : 2002 – 09 клас Е,
    като този сертификат включва:
  • дейности по изграждането на резервоари с плоски дъна по DIN 4119
  • изчисляване, проектиране и строителство на подкранови пътища и метални конструкции DIN 4132
  • изграждане на комини от стоманена ламарина по DIN 4133