Основни дейности

Нашата основна дейност е насочена от една страна към производство на продукти с европейско качество, създадени по индивидуален проект и съобразени със спецификата в изискванията на клиента, и от друга в ремонтно-възстановителни работи и доставка.

Асфалтосмесителни инсталации

Предлагаме на Вашето внимание мобилни, бързопреместваеми асфалтосмесителни инсталации «КА-100» и «КА-160» , с циклично действие и производителност 100 т/час и 160 т/час.

В основа на проектиранете на оборудването са залегнали най-добрите немски конструктивни решения.

Вертикалното разположение на инсталационната кула осигурява незначителни инсталационни габарити и съществена икономия на ел. енергия при експлоатация. Оборудването е проектирано и изготвено в напълно транспортен габарит, което не изисква допълнителни разрешителни при превоз.

Нашето предприятие в продължение на много години произвежда еднотипно серийно оборудване, което ни позволи да постигнем постоянно високо качество и надеждност. За целия период на експлоатация на асфалтосмесителните инсталации (повече от 12 години) от нашите клиенти не е регистриран нито един сериозен отказ на оборудването. Нашите специалисти са в постоянен контакт с експлоатиращите организации и непрекъснато усъвършенстват произвежданите асфалтосмесителни инсталации, като ги допълват с всичко необходимо, за да съответстват със стриктните изисквания на пътностроителния отрасъл и нашите клиенти.

За цялото оборудване предоставяме Декларация за съответствие, както и необходимата разрешителна документация за неговата експлоатация. Производството е сертифицирано по стандарт ISO 9001; ISO 14001 ISO 18001. Няколко цеха с голям брой обработващи центрове и машини с ЦПУ ни позволяват да поддържаме високо качество на изготвяните възли и агрегати. Това от своя страна осигурява надеждна и стабилна работа на оборудването за дълги години.

За всички асфалтосмесителни инсталации се предоставя гаранция от 18 месеца.
По този начин за два сезона оборудването се експлоатира без допълнителни разходи, а при умерена работа то напълно може да се изплати за този период.

Нашето предприятие има специализиран сервизен център, който осигурява шеф-монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на персонала на клиента. Предлагаме и допълнително съдействие за оперативно разрешаване на въпроси по доставка на резервни части и обслужване на оборудването, използвайки собствен автомобилен транспорт. Срокът за посещение от специалист на място е от 1 до 3 дни в зависимост от сложността на отказа и локацията.

Ние доставяме най-доброто в България оборудване по съотношение цена-качество, което отговаря на всички изисквания на нашите клиенти: надеждност, производителност, мобилност, икономичност, съответствие на екологични норми, наличие на сервизен център.

Метални конструкции и метални изделия

Специализирани сме в следните дейности:

 • Изработка, доставка и монтаж на метални съоръжения и конструкции.
 • Изработване на елементи за корабостроенето и кораборемонта /корабнозаваръчни и корпусни работи, корабни метални съоръжения – люкове, метални врати, трюмове, илюминатори, решетки и други/
 • Монтаж на топлоенергийни съоръжения.
 • Монтаж на всички видове съоръжения и инсталации в топлоелектрически централи, топлинна изолация на тръбопроводи.
 • Производството, доставка и монтаж на енергийно оборудване и елементи за тях.
 • Разполагаме с бластьорно и бояджийно отделения.

Компостиращи инсталации

През 2015 година фирма Булмак 2005 успешно изработи уникална за България и Европа ”ИНСТАЛАЦИЯ ЗА КОМПОСТИРАНЕ НА ЖИВОТИНСКИ ОТПАДЪЦИ” в с.Караманово ППК СТАРТ 93. Инсталацията е подходяща за преработка на биоразградими отпадъци.
Инсталация включва:

 • Автоматизирана система за прецизно дозиране и смесване на метериали.
 • Аеробно компостиране, преминаващо във въртящи затворени системи с непрекъснат режим на работа с включена пълна автоматизация и управление на процеси.
 • Посивно компостиране в скачени съдове за зреене и стабилизиране снабдени със системи за аериране.

Механична обработка

Булмак 2005 разполага с широка гама от оборудване за механична обработка на различни видове детайли.
Разполагаме със следните машини:

 • CNC линия за автоматично пробиване, рязане и маркиране на двойно-Т профили.
 • Линия за плазмено и газово рязане на листи с размери 12000мм х 3000мм х  38мм.
 • Координатна машина работна маса 1000 мм. х 600 мм.
 • Стругове универсални С11 и С13.
 • Фрезмашини унуверсални ФУ 251 и ФУ 351.
 • Борверг с работна маса 1000мм. х 1000 мм.
 • Шлайф плосък с работна маса 1500мм. х 320 мм.
 • Гилотини за рязане на листов материал с дебелина до 13 мм.
 • Шепинг.
 • Валци 3-валови за детайли с дебелина до 10 мм и широчина до 2000мм. и диаметри от 270 мм.
 • Валци 4-валови за детайли с дебелина до 30 мм и широчина до 3000мм. и диаметри от 470 мм.
 • Абкант 3000мм х 6 мм.
 • Радиална и колонни пробивни машини.

…и с тези машини можем да правим много.

Ремонтни дейности

Имаме опит в следните дейности:

 • Ремонт на съоръжения в химическата и медодобивна промишленост.
 • Ремонтни и възстановителни дейности в системата на корабостроенето и кораборемонта.
 • Ремонт на топлоенергийни съоръжения.
 • Ремонт и рехабилитация на всички видове съоръжения и инсталации в топлоелектрически централи, топлинна изолация на тръбопроводи.
 • Ремонт, реконструкция и поддръжка на селскостопанска техника.
 • Ремонтните дейности по възстановяването на съоръжения, машини, ремонт и изработване на нови изделия се извършва при високи изисквания за качество и сигурност.